Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

PKE W SKRÓCIE

Najważniejsze cechy

// Szybkie i niezawodne reagowanie
// Intuicyjna obsługa
// Wiele obsługiwanych urządzeń peryferyjnych
// Maksymalna dostępność
// Maksymalna niezawodność
// Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów

Systemy zarządzania bezpieczeństwem

System zarządzania bezpieczeństwem AVASYS® służy do nadrzędnej obsługi i sterowania różnymi podsystemami zabezpieczeń, takimi jak: systemy antywłamaniowe, systemy dostępowe, instalacje przeciwpożarowe, systemy domofonowe, systemy przywoławcze, zestawy nagłaśniające/systemy ewakuacji itd.

Jako system zarządzania sygnałem wizyjnym AVASYS® oferuje wszystkie funkcje wideo włącznie ze zintegrowaną analizą wideo i umożliwia przekształcenie w profesjonalny i jednorodny system zarządzania bezpieczeństwem.

System AVASYS® powstał z myślą o zapewnieniu ujednoliconej i nieskomplikowanej obsługi z poziomu jednego stanowiska (GUI = graficzny interfejs użytkownika) oraz umożliwieniu wykonywania dowolnych operacji automatycznych pomiędzy zintegrowanymi podsystemami.

AVASYS® to ciągle udoskonalane rozwiązanie przeznaczone do zastosowań w dużych i największych systemach bezpieczeństwa o średnim i wysokim poziomie ryzyka. Cel stanowi przy tym osiągnięcie maksymalnego poziomu dostępności, bezpieczeństwa i niezawodności przy jak największej elastyczności oraz prostej i intuicyjnej obsłudze.
Dzięki wyjątkowo dużej liczbie funkcji systemowych oraz rozległym możliwościom parametryzacji możliwe jest tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

  System AVASYS® pomyślnie przeszedł testy zgodnie z normą ÖNORM F3003. Dzięki temu na obszarze Austrii rozwiązanie AVASYS® można stosować do kompletnej obsługi certyfikowanych instalacji przeciwpożarowych, zamiast tylko pełnić funkcję systemu wyświetlającego ich komunikaty.
  Do związanych z tym czynności oferujemy ujednolicony panel obsługowy własnej produkcji. Wymagana blokada wzajemna obsługi pożaru uwzględnia wyjątki przewidziane w normie.

  W przeciwieństwie do wielu systemów dostępnych na rynku, w przypadku AVASYS® dobrano taki rozmiar czcionek i kolorystykę, które gwarantują, że nawet w przypadku najmniejszej zalecanej wielkości ekranu zapewniona będzie zgodność z normami dotyczącymi stanowisk obsługi wyposażonych w monitory.
  Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczną i niemęczącą pracę. System AVASYS® spełnia wymogi normy EN ISO 9241.

  Cyfrowe systemy zapisu wideo

  System wideo AVASYS® umożliwia zarządzane, sterowanie i archiwizowanie różnych źródeł sygnału wideo, tym samym spełniając wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom zarządzania materiałem wizyjnym.
  AVASYS® umożliwia jednoczesne zarządzanie tysiącami kamer. Dzięki doborowi wydajnego sprzętu system wideo AVASYS® może jednocześnie przetwarzać wiele procesów (np. podgląd na żywo z jednej/kilku kamer, analizy, eksportowanie materiałów wideo itd.) na różnych stanowiskach obsługi bez zakłócania pracy całego systemu.

  Istnieje możliwość kontrolowania źródeł wideo z wykorzystaniem algorytmów służących do wykrywania maskowania, prześwietlenia, zniekształcenia itd.

  Wyświetlacz wideo w systemie AVASYS® umożliwia automatyczne włączanie w razie alarmu, odtwarzanie określonych sekwencji oraz ręczne włączanie kamer. Ponadto wyświetlacz wideo obsługuje wszystkie funkcje konieczne do sterowania obrazem wideo.

  Z uwagi na różne wymagania wobec zapisu sekwencji wideo, istnieje możliwość dynamicznego zarządzania całą dostępną pamięcią obrazów, oraz dzielenia jej na różne segmenty, które pod względem organizacyjnym są obsługiwane w odmienny sposób.
  Segmenty te mogą posiadać różne właściwości (kasowanie ręczne; kasowanie ręczne/automatyczne; automatyczne nadpisywanie pamięci pierścieniowej); można do nich swobodnie przypisywać różne zadania (np. pamięć alarmów, zapis ciągły itd.). Można je również indywidualnie chronić przed dostępem.

  Wykrywanie zdarzeń – monitorowanie infrastruktury istotnej pod względem bezpieczeństwa

  Wymagania wobec personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo stale wzrastają.
  Osoby te są często odpowiedzialne za rozległe obszary, na których znajdują się liczne obiekty, wielopiętrowe budynki i części budynków.
  Monitorowane muszą być zarówno ogrodzenia na granicach działek, jak i parkingi, strefy wejściowe i silnie strzeżone obszary.
  Ponieważ pracownicy ochrony nie mogą być w kilku miejscach jednocześnie, muszą wspomagać się kamerami wideo.

  W wielu przypadkach konieczne jest śledzenie obrazów z setek kamer na niezliczonych monitorach. Z uwagi na ograniczenia przestrzenne obrazów ze wszystkich kamer w większości przypadków nie da się wyświetlać na jednym własnym monitorze i nawet w przypadku sekwencjonowania wiele kamer nie jest obserwowanych.

  Automatyczne wykrywanie ruchu na nagrywanych obrazach (Motion Detection) często jest niewystarczające w tych przypadkach, ponieważ funkcja ta rozpoznaje tylko zmianę zawartości obrazu, a nie potrafi np. odróżnić człowieka od zwierzęcia.
  W ten sposób dochodzi do wielu fałszywych alarmów, które w niepotrzebny sposób obciążają pracowników ochrony. Inteligentne układy czujników zapewniają orientację, kontrolę i ułatwiają pracę.

  Dla tego obszaru zastosowań idealnie nadaje się opracowany przez PKE system analizy wideo (VBPS).
  Dzięki indywidualnie konfigurowanym ustawieniom zaawansowane algorytmy rozpoznają wyznaczone obiekty, które – zależnie od potrzeb – są ignorowane lub zgłaszane do systemu zarządzania bezpieczeństwem.
  Dzięki płynnej integracji ze stanowiskiem kontrolnym AVASYS® możliwe jest natychmiastowe wyświetlenie przyczyny alarmu na stanowiskach obsługi, oraz automatyczna prezentacja sekwencji aktywującej na monitorze alarmowym.

  Do licznych zastosowań analizy wideo zalicza się zarówno obszar ochrony, jak i zabezpieczeń.
  Przykładem praktycznym może być instalacja systemu w pełni zautomatyzowanym magazynie wysokoregałowym. Z uwagi na fakt, że w tym przypadku wszystkie procesy są bardzo szybko i efektywnie wykonywane przez roboty, obecność ludzi jest zbędna (za wyjątkiem napraw i prac konserwacyjnych). Wręcz przeciwnie: przypadkowe wkroczenie w zakres działania robotów jest niebezpieczne dla życia.
  W razie wykrycia obecności człowieka w tych obszarach konieczna jest natychmiastowa aktywacja wyłączenia awaryjnego. Ponieważ maszyny znajdują się w ciągłym ruchu, nie można tutaj stosować typowych czujników ruchu ani wideotechnicznych systemów Motion Detection.

  Ponieważ algorytmy zaprojektowano nie tylko pod kątem wykrywania ruchu, lecz również rozpoznawania i identyfikacji obiektów, możliwe jest rozróżnienie pomiędzy człowiekiem a maszyną i błyskawiczne wdrożenie odpowiedniego działania.

  Do góry

  Cyfrowe stacje interkomowe dla cel więziennych

  Stacje interkomowe dla cel więziennych DHS-X to cyfrowy system do inteligentnego nadzorowania cel bazujące na modułowej i skalowalnej koncepcji sprzętu i oprogramowania, przeznaczone do stosowania w zakładach karnych.

  System DHS-X umożliwia komunikację głosową pomiędzy celami a przypisanym do nich pomieszczeniami urzędowymi, odtwarzanie programów muzycznych, wykonywanie rozmów normalnych i priorytetowych, nadawanie komunikatów zbiorczych i grupowych, wykonywanie rozmaitych funkcji alarmowych, sabotażowych i wyświetlania oraz obsługę zoptymalizowaną pod kątem zakładów karnych.

  Wyjątkowo elastyczna kombinacja najnowszych technologii i technik sieciowych umożliwia dostosowanie systemu do niemal wszystkich wymagań związanych z komunikacją. Możliwa jest integracja z nadrzędnym systemem zarządzania bezpieczeństwem PKE (AVASYS®) oraz z podsystemami takimi, jak instalacje antywłamaniowe, systemy przeciwpożarowe, systemy zarządzania dostępem i wiele innych.

  Użytkownik otrzymuje do dyspozycji wygodny w obsłudze i jasno zhierarchizowany system, który przez cały czas przekazuje jednoznaczny status danego nadzorowanego obszaru.

  System udostępnia użytkownikowi możliwości i funkcje, które może on obsługiwać stosownie do swoich zadań.

  Poszczególne komponenty systemu DHS-X, a więc terminale w celach, stanowiska obsługi, moduły interkomu i serwer centralny są powiązane z wykorzystaniem techniki sieciowej. Takie rozwiązanie, a także możliwość elastycznej i indywidualnej konfiguracji umożliwiają swobodne kształtowanie architektury instalacji, tym samym pozwalając na dokładną realizację wymagań specyficznych dla projektu i klienta.

  Do góry

  Systemy zarządzania dostępem

  System AVASYS® oferuje moduły umożliwiające modelowanie filozofii bezpieczeństwa klienta, z których – we współpracy z PKE – może on stworzyć koncepcję dostępu dostosowaną do swoich potrzeb.
  PKE oferuje również usługi doradcze w celu optymalnego wykorzystanie w Państwa przedsiębiorstwie wszystkich funkcji systemu AVASYS® związanych z dostępem.

  AVASYS® access oferuje wszystkie funkcje, których można oczekiwać od nowoczesnego systemu zarządzania dostępem. PKE AVASYS® stawia przy tym na pełną integrację wszystkich funkcji dostępu w oparciu o system AVASYS®.
  System AVASYS® jest rozwiązaniem własnym PKE i jako takie jest niezależny od jąder systemowych opracowanych przez innych producentów. Systemy online, offline oraz zdalne są obsługiwane w równym stopniu.

  Funkcja obsługi wielu podmiotów umożliwia taką eksploatację systemu, w przypadku której wiele grup użytkowników (podmiotów, np. kilka firm działających we wspólnej nieruchomości) ma dostęp tylko do używanej przez siebie części instalacji. Niezależnie od tego chodzi jednak o jednolity, wspólny system.

  Rozwiązania specjalne umożliwiają korzystanie z części instalacji (np. wspólne wejścia główne) przez kilka podmiotów lub wszystkie podmioty razem. System zarządzania dostępem PKE ma taką strukturę, która umożliwia dostosowanie definiowanie uprawnień podmiotów do większości życzeń klientów.

  Do góry

  Systemy monitoringu wideo

  PKE oferuje możliwość integracji swojego systemu zarządzania materiałem wideo (AVASYS® video) z kamerami wszystkich uznanych producentów (Axis, Bosch, Sony itd.), oraz zarządzania nimi za pośrednictwem standaryzowanych interfejsów (np. ONVIF).

  W połączeniu z firmowym systemem analizy obrazu wideo umożliwia to uwzględnienie i spełnienie nawet najwyższych wymogów z zakresu bezpieczeństwa, jakie są stawiane nowoczesnym systemom antywłamaniowym.

  Do góry

  Systemy antywłamaniowe

  PKE jest certyfikowanym producentem systemów antywłamaniowych i posiada know-how umożliwiające tworzenie instalacji charakteryzujących się najsurowszymi wymogami względem bezpieczeństwa (m.in. bezpieczeństwo informacji związane z przetwarzaniem poufnych danych i informacji).

  Nasi optymalnie przeszkoleni pracownicy specjalizują się w planowaniu, konfiguracji i konserwacji instalacji alarmowych i stale dokształcają się w tym zakresie.

  PKE oferuje możliwość integracji swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem (AVASYS®) z instalacjami alarmowymi wszystkich uznanych producentów (ABI, Bosch, Siemens itd.), oraz zarządzania nimi za pośrednictwem silnie zintegrowanych interfejsów. Pozwala to na uwzględnienie i spełnienie najwyższych wymogów z zakresu bezpieczeństwa stawianych nowoczesnym systemom antywłamaniowym.

  Do góry

  Systemy przeciwpożarowe

  PKE jest certyfikowanym producentem systemów przeciwpożarowych i posiada know-how umożliwiające tworzenie instalacji charakteryzujących się najsurowszymi wymogami względem bezpieczeństwa. Nasi optymalnie przeszkoleni pracownicy specjalizują się w planowaniu, konfiguracji i konserwacji instalacji i stale dokształcają się w tym zakresie.

  PKE oferuje możliwość integracji swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem (AVASYS®) z systemami przeciwpożarowymi wszystkich uznanych producentów (Bosch, Siemens, Schrack/Hekatron, Esser, Zettler itd.), oraz zarządzania nimi za pośrednictwem silnie zintegrowanych interfejsów.

  W tym celu w Austrii spełniono wymogi standardu F3003. Pozwala to na uwzględnienie i spełnienie najwyższych wymogów z zakresu bezpieczeństwa stawianych nowoczesnym systemom przeciwpożarowym.

  Do góry

  Zestawy nagłaśniające, systemy ewakuacji

  PKE jest certyfikowanym producentem zestawów nagłaśniających wzg. systemów ewakuacji zgodnych z normami EN 54-16 lub EN60849 i posiada know-how umożliwiające tworzenie instalacji charakteryzujących się najsurowszymi wymogami względem bezpieczeństwa.
  Nasi optymalnie przeszkoleni pracownicy specjalizują się w planowaniu, konfiguracji i konserwacji instalacji i stale dokształcają się w tym zakresie.

  PKE oferuje możliwość integracji swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem (AVASYS®) z zestawami nagłaśniającymi wszystkich uznanych producentów, oraz zarządzania nimi za pośrednictwem silnie zintegrowanych interfejsów. Pozwala to na uwzględnienie i spełnienie najwyższych wymogów z zakresu bezpieczeństwa stawianych nowoczesnym systemom przeciwpożarowym.

  Do góry

  Systemy logistyczne

  Od 1999 r. nasi doświadczeni w branży specjaliści opracowują rozwiązania bazujące na oprogramowaniu służące do wizualizacji produkcji i procesów w logistyce. Na obszarze całej Europy globalne firmy logistyczne ufają naszym rozwiązaniom służącym do wizualizacji, analizowania i dokumentowania dynamicznych procesów oraz interfejsów łączących ludzi i maszyny. Nasze oprogramowanie automatycznie zapisuje wszystkie strumienie towarów klientów.

  Opracowane przez nas produkty określamy mianem „Visual Location Management Systems“ (VLMS). gdyż wizualizują, analizują i dokumentują w czasie rzeczywistym procesy logistyczne naszych klientów. Możemy to osiągnąć poprzez integrację istotnych danych obrazów z danymi procesów, danymi stanów oraz informacjami o położeniu.

  Dzięki temu podczas wyszukiwania przesyłek właściwe informacje są bezpośrednio dostępne. Wystarczy kilka kliknięć, a nasze systemy wskażą lokalizację i stan paczki, a także umożliwią prześledzenie jej pobytu w magazynie.

  Do góry