Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Business Communications

Aby zwiększyć swoją wydajność i utrzymać konkurencyjność, przedsiębiorstwa są zdane na nowoczesne metody komunikacji i współpracy swoich pracowników.
W dzisiejszych czasach mobilność jest stałym elementem skutecznej komunikacji; niezależnie od tego komunikacja ta musi spełniać wytyczne dotyczące zgodności (Compliance), a także charakteryzować się bezpieczeństwem, niezawodnością i niewielkim skomplikowaniem.

PKE Business Communications oferuje szeroki zakres nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych począwszy od systemów z zakresu unified communication i collaboration, poprzez systemy dla call center, które, dzięki routingowi multimediów, umożliwiają kontakt z klientem przez e-mail i czat, a skończywszy na nowoczesnym i wysokodostępnym rozwiązaniu dla alarmowych centrów kontrolnych.

Oferujemy liczne rozwiązania branżowe ze szczególnym uwzględnieniem najwyższej dostępności i bezpieczeństwa; we współpracy z klientami opracowujemy rozwiązania komunikacyjne, które są dokładnie dopasowane do ich potrzeb i zapewniają wymaganą elastyczność i skalowalność w celu zabezpieczenia inwestycji także w przyszłości.

Do góry

Unified Communications

Rozwiązania Unified Communications i Collaboration, w skrócie „UC&C“, oznaczają kombinację różnych mediów komunikacyjnych w jednym interfejsie użytkownika.
Oprócz klasycznego medium komunikacyjnego, jakim jest język („telefonia“), obecnie popularne są media takie, jak e-mail czy czat. Rozwiązania UC łączą wszystkie te media na jednej platformie w celu zwiększenia przejrzystości dla użytkowników oraz zapewnienia jednolitej obsługi.

Bazujący na różnych mediach komponent „Collaboration“ umożliwia komunikację w grupie, gromadząc rozproszone geograficznie zespoły w jednej „wirtualnej sali obrad“.
W celu ułatwienia współpracy umożliwiono korzystanie z typowych narzędzi, takich jak wirtualne tablice, wideo oraz dzielenie i wspólna edycja dokumentów.

Do góry

Centrale komunikacyjne i alarmowe

W szczególności w przypadku centrali komunikacyjnych stosowanych w przemyśle i usługach alarmowych konieczna jest dostępność wielu mediów komunikacyjnych, takich jak telefon, radio, interkomy i systemy komunikacji głosowej we wspólnym i przejrzystym interfejsie używanym przez dyspozytorów.

Dzięki ACC firma PKE oferuje bazujące na technologii IP, wysokodostępne rozwiązanie z możliwością georedundancji, które na życzenie można płynnie zintegrować z naszym systemem GMS AVAYSYS®.

Do góry

Hybrydowe i bazujące na technologii IP systemy telekomunikacyjne

Chociaż systemy bazujące na technologii IP stają się coraz bardziej rozpowszechnione, to systemy TDM (tradycyjne telefony analogowe i cyfrowe) są nadal bardzo popularne, w szczególności w środowiskach wymagających maksymalnej dostępności. Technologia TDM bazuje na jednym, niezależnym od otoczenia IP użytkownika kanale komunikacyjnym, który jest dostępny w nieograniczonym stopniu również w razie awarii (spowodowanej błędem lub pracami konserwacyjnymi) sieci IP.

Stosowane przez nas systemy oferują dowolne możliwości łączenia technologii TDM z technologią IP.
W ten sposób można tworzyć systemy komunikacyjne, które bazują wyłącznie na technologii TDM, są „czystymi” systemami IP, a także stanowią ich dowolne kombinacje.

Do góry

Przełącznik programowy IP

W przypadku modeli stanowisk pracy charakteryzujących się wysokim stopniem elastyczności oraz rozproszonych globalnie przedsiębiorstw rola technologii IP stale wzrasta.

Dzięki naszym elastycznym systemom możemy całkowicie spełnić te wymagania. Zależnie od zastosowanej platformy możliwe są również instalacje w pełni zwirtualizowane, które – bez dedykowanego sprzętu – mogą pracować w centrum danych klienta.

Do góry

Systemy Call Center

Agencje call center stały się integralnym narzędziem nowoczesnych, ukierunkowanych na klienta przedsiębiorstw, stanowiąc kompetentny punkt kontaktu dla ich klientów.

Aby sprostać przyzwyczajeniom komunikacyjnym klientów, którzy w coraz większym stopniu skłaniają się ku nowym mediom, nasze rozwiązania dla call center umożliwiają również integrację różnych mediów komunikacyjnych, tym samym podążając drogą systemów UC&C.

Do góry

Systemy do konferencji sieciowych i wideokonferencji

Opracowane przez nas systemy do konferencji sieciowych i wideokonferencji stanowią idealne uzupełnienie istniejących systemów klienta, dzięki czemu może on korzystać z funkcji UC&C również w dotychczasowych, tradycyjnych a nawet bazujących na technologii IP instalacjach komunikacyjnych bez konieczności migracji całego systemu do UC&C.

Do góry

Rozwiązania DECT

W nowoczesnych budynkach, strzeżonych strefach, zakładach produkcyjnych, ośrodkach danych i podobnych obszarach zasięg sieci GSM jest często niewystarczający. Względy operacyjne i bezpieczeństwa wmuszają mobilną dostępność personelu w terenie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; nowoczesne, bazujące na technologii IP rozwiązania DECT zapewniają niezawodność i dostępność nieosiągalne w przypadku systemów GSM.

Oprócz pełnej kontroli dostępności i działania pojedynczego nadajnika oraz ew. koniecznych okienek konserwacyjnych, które w razie korzystania z publicznych sieci GMS znajdują się poza kontrolą klienta, nasze nowoczesne rozwiązania DECT oferują też w pełni szyfrowaną transmisję głosu oraz znacznie większą rozszerzalność w porównaniu z tradycyjnymi systemami DECT.

Do góry

Osobiste systemy alarmowe / Bezpieczeństwo osób pracujących w pojedynkę

Osobiste systemy alarmowe oraz zabezpieczenia dla osób pracujących w pojedynkę można konstruować w oparciu o wysoką dostępność i bezpieczeństwo naszego nowoczesnego rozwiązania IP-DECT.
Systemy te spełniają też surowe wymagania niemieckiego instytutu TÜV stawiane osobistym systemom alarmowym i posiadają odpowiednie certyfikaty.

Do góry

Systemy komunikacji z więźniami i pacjentami

Jako rozwiązanie branżowe dla zakładów karnych i szpitali oferujemy rozwiązania spełniające podwyższone wymogi bezpieczeństwa, a oprócz specyficznych dla branży funkcji specjalnych są wyposażone w stosowne urządzenia peryferyjne, które można wykonać w wersji zabezpieczonej przed wandalizmem lub odpornej na środki dezynfekcyjne.

Do góry

Systemy sygnalizacji świetlnej

Systemy sygnalizacji świetlnej stosuje się przede wszystkim w sektorze opieki i zakładach karnych. W tych przypadkach sygnalizacja rozmowy lub alarmowanie odbywa się z wykorzystaniem sygnałów akustycznych i wizualnych – z reguły za pośrednictwem wielokolorowych lampek w korytarzach.

PKE oferuje tutaj rozmaite rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Do góry