Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Smart Building

Pod pojęciem Smart Building rozumiemy połączenie rozmaitych inteligentnych elementów instalacji w jednym budynku, nie licząc typowych zastosowań w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, jak np. oświetlenie, zacienienie, nawadnianie, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo;

Łącząc w sieć różne inteligentne systemy technologiczne dostępne w obiekcie, PKE jest w stanie wskazać gdzie i w jaki sposób można wykorzystać potencjalne oszczędności oraz zwiększyć komfort obsługi.
Dodatkowo powoduje to zwiększenie wartości budynku. „Większy komfort i oszczędność energii dzięki połączeniu systemów”

Do góry

Monitoring energii

W czasach kontroli kosztów i ciągłego poszukiwania potencjalnych oszczędności, także i sektor zarządzania energią w coraz większym stopniu koncentruje się na efektywnym poszukiwaniu możliwości wprowadzenia udoskonaleń, oszczędności i optymalizacji.

Rozwiązaniem jest tutaj monitoring energii – narzędzie oferujące wiele możliwości zależnie od rodzaju przedsiębiorstwa i jego wyposażenia, które można swobodnie stosować i adaptować.

Oprogramowanie wspomaga monitorowanie nośników energii oraz rejestrację i analizę danych ze wszystkich liczników zainstalowanych w budynku (np. prąd, moc elektryczna, ilość ciepła, ilość zimna, zużycie wody). Dane uzyskane dzięki tej metodzie można również wykorzystywać jako bazę dla audytu według ISO 50001, lub do obliczania kosztów eksploatacyjnych.

Ponadto możemy również sporządzić analizy przepływu energii. Jej oszczędzanie jest możliwe tylko wtedy, gdy znamy sposób jej dystrybucji w budynku.

Szybka identyfikacja awarii jest możliwa dzięki prewencyjnym i regularnym porównaniom z danymi historycznymi. 

Do góry

Inteligentna komunikacja budynków

Jako działający niezależnie od producentów integrator systemów z wieloletnim doświadczeniem, PKE oferuje swoim klientom optymalne rozwiązanie z zakresu automatyzacji budynków i sieciowych systemów komunikacji. Jesteśmy profesjonalnym i niezawodnym partnerem w instalowaniu i rewitalizacji złożonych systemów technik budynków.

Przeprowadzamy instalacje systemów w celu zależnego od sytuacji i zautomatyzowanego dostosowania sposobu wykorzystania obiektu.

Do góry

Technologia zarządzania budynkami i ich automatyzacji

Oferujemy ukierunkowane na klienta rozwiązania służące do automatyzacji lub wizualizacji wszystkich usług technicznych dostępnych w budynku, oraz do integracji aktualnych systemów magistral na poziomie automatyzacji i sterowania (np. BACNet, KNX, Modbus, LON itd.)

Z uwagi na fakt, że nowoczesna automatyzacja budynków coraz silniej zmierza ku obszarowi IT, nasi doświadczeni specjaliści zdobywają coraz większą wiedzę z tego zakresu.

Do góry

Innowacyjna automatyzacja pomieszczeń

Oferujemy Państwu rozwiązania do automatyzacji pomieszczeń wykorzystujące wszystkie aktualne systemy magistral, takie jak BACNet, Modbus, KNX czy LON.
Dzięki tym produktom opracowujemy przyjazne dla użytkownika, efektywne pod względem energetycznym, indywidualnie dopasowywane i skalowalne rozwiązania.

Na pierwszym miejscu stawiamy równowagę pomiędzy wygodą a efektywnością energetyczną.

Do góry

Techniki pomiarowe, sterujące i regulacyjne

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarze technik pomiarowych, sterowniczych i regulacyjnych, PKE jest kompetentnym partnerem dla swoich klientów końcowych, głównych projektantów i projektantów technik domowych w zakresie wsparcia planowania i realizacji systemów do kontroli ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Korzystając z wysokiej jakości profesjonalnych produktów przemysłowych, rozwiązania te wykonujemy w wersjach typu stand-alone lub bazujących na sieci.

Do góry