Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Na czym się koncentrujemy

Od ponad 30 lat PKE Verkehrstechnik działa głównie jako generalny wykonawca kompletnego wyposażenia technicznego dla systemów tuneli i centrów kontroli ruchu. Jest jednym z wiodących dostawców dla tego sektora na obszarze Europy.

Koncentrujemy się na wyposażeniu tuneli ulicznych i kolejowych – od systemów sygnalizacji pożarowej poprzez monitoring wideo, systemy komunikacji radiowej w tunelach i sygnalizację świetlną, aż po kontrolę wysokości. Jako główny wykonawca oferujemy również kompletne portfolio produktów (systemy wentylacyjne, oświetleniowe i infrastruktura wodna włącznie z automatyczną kontrolą procesów).

Centra kontrolne

Nasz wykwalifikowany personel zajmuje się planowaniem i tworzeniem centrów kontroli dla systemów obsługi i systemów ruchu drogowego wykorzystywanych w tunelach drogowych.

Z poziomu centrum kontrolnego można monitorować i zarządzać całą sekcją drogi lub tunelu. Umożliwia ono działanie i szybkie reagowanie we wszystkich sytuacjach na drodze (korki, awarie, zdarzenia pogodowe itd.) lub w przypadku nietypowych zdarzeń (pożar, zgubione przedmioty itd.).

Podczas tworzenia systemu współpracujemy z wyspecjalizowanymi planistami i ekspertami w kwestiach związanych z ergonomią stanowiska i bezpieczeństwa pracy, dzięki czemu ich zleceniodawcy mają zapewnione optymalne warunki pracy i możliwe jest zagwarantowanie jak największego bezpieczeństwa na drodze.

Do góry

Systemy zarządzania ruchem

W celu ułatwienia, rozdysponowania i optymalizacji przepływu ruchu nawiązujemy współpracę z renomowanymi producentami, której efektem jest stworzenie odpowiednich systemów zarządzania ruchem.

Wszystkie systemy są, rzecz jasna, zgodne z najnowszym stanem techniki i mogą być sterowane z poziomu wcześniej opisanych centrów kontroli ruchu – ręcznie, bądź zależnie od zdarzeń mających wpływ na system.

Ma to na celu eliminację niestabilnych warunków drogowych (korki itp.), lub zapewnienie większego bezpieczeństwa na drodze (dzięki progresywnej redukcji prędkości).

Do góry

Systemy wideo do wykrywania zdarzeń

Dzięki opracowanemu przez wewnętrzny dział rozwoju PKE i stale udoskonalanemu systemowi detekcji zdarzeń wideo (analiza obrazu wideo) w połączeniu z systemem zarządzania materiałem wideo (AVASYS®), również opracowanym przez PKE, operator ma do dyspozycji najwyższy poziom wsparcia automatycznego, co umożliwia mu jak najszybsze podejmowanie właściwych decyzji w razie zdarzenia.

Do góry

Symulacje ruchu w tunelach i narzędzia szkoleniowe

Od prostych systemów szkoleniowych do kompleksowych symulatorów ruchu w tunelu dla osób zarządzających ruchem (operatorów) – spełnione zostają niemal wszystkie życzenia klientów.

Do góry