Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Badania i rozwój

Dział badań i rozwoju PKE odpowiada za cały proces opracowywania produktów firmy włącznie z ich specyficznymi dla poszczególnych projektów funkcjonalnościami.
W naszej pracy stosujemy metodologię lean i agile, zapewniając ciągłe udoskonalanie procesów wewnątrzfirmowych.

Dział rozwoju pracuje wspólnie z dynamicznie działającymi zespołami opracowującymi funkcje (feature teams), które współpracują z przypisanym właścicielem produktu nad implementacją różnych cech produktów.

W celu poprawy jakości zwracamy uwagę na jak najwyższy poziom automatyzacji testów. Dzięki automatycznym kontrolom kosztowne i powtarzalne testy oprogramowania mogą być regularnie i szybko przeprowadzane w miarę opracowywania danej cechy. Takie podejście obniża koszty testów i skraca cykle przekazywania informacji zwrotnych.

Dzięki regularnym weryfikacjom technologicznym i refakturyzacji oraz szkoleniom dział rozwoju zapewnia, że w zakresie technologii i procesów oferowane produkty są zgodne z aktualnym stanem wiedzy, a pracownicy mają dostęp do najnowszych rozwiązań.

Uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, PKE wraz ze swoim działem rozwoju aktywnie pracuje nad przyszłościowymi koncepcjami i technologiami dotyczącymi podstawowej działalności firmy, do jakich zaliczamy systemy zarządzania bezpieczeństwem, systemy wideo, stanowiska kontrolne i systemy komunikacji z celami więziennymi.