Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

NOTA PRAWNA

OGÓLNE

Niniejsza witryna została zredagowana przez spółkę PKE Holding AG Wien (zwaną dalej „PKE”) i jest przez nią zarządzana. Wszelkie spory związane z niniejszymi Ogólnym warunkami są rozstrzygane zgodnie z prawem austriackim.

Użytkownikom wolno pobierać treści witryny lub sporządzać jej kopie. Dotyczy to jednak tylko użytku do celów prywatnych, a nie komercyjnych. Sporządzanie kopii do innych celów jest niedozwolone; modyfikacja treści jest zabroniona.

PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE ITP.

Niniejsza strona internetowa jest chroniona prawem autorskim. Korzystanie z jej treści jest możliwe wyłącznie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. PKE w żaden sposób nie gwarantuje, że ewentualne korzystanie z niniejszej witryn nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw – PKE lub innych podmiotów. Obrazy, teksty oraz inne materiały znajdujące się na stronie stanowią własność PKE lub są wykorzystywane za wyraźnym pozwoleniem posiadaczy praw. Konsekwencją każdego nieautoryzowanego wykorzystania materiałów może być naruszenie praw autorskich lub innych praw ochronnych.

TREŚCI WITRYNY

Treści niniejszej witryny uważa się za informacje ogólne skierowane do klientów, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji ani przejmowania odpowiedzialności. PKE zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i uzupełniania treści niniejszej strony internetowej.

LINKI

W różnych sekcjach niniejszej witryny znajdują się odnośniki do stron innych przedsiębiorstw, które wprawdzie są związane z określonymi treściami naszej strony internetowej, lecz nie znajdują się pod naszą kontrolą. Odnośniki te mają zatem charakter usługi skierowanej do użytkowników naszej witryny. Fakt, że nasza witryna zawiera odnośniki do innych stron internetowych nie oznacza, że w jakikolwiek sposób popieramy, potwierdzamy lub polecamy znajdujące się na nich treści. PKE ani żadna z jej spółek siostrzanych lub zależnych nie odpowiada za treści takich zewnętrznych stron internetowych ani/lub za jakiekolwiek szkody związane z dostępem do treści takich stron i/lub ich wykorzystywaniem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODZAJU GRAMATYCZNEGO

Zawartość niniejszego dokumentu jest skierowana w równym stopniu do mężczyzn i kobiet. Ze stosowania form określających płeć zrezygnowano wyłącznie w celu zapewnienia większej zrozumiałości. Terminologia użyta w niniejszym dokumencie w odniesieniu do osób stosuje się jednakowo do kobiet i mężczyzn.

COMPLIANCE I PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Compliance i przeciwdziałanie korupcji są dla nas, jako firmy bardzo istotne. Niewłaściwe zachowania szkodzą nie tylko reputacji firmy, ale także samym pracownikom. Naruszenia w tej dziedzinie mogą obejmować ogromne kary finansowe lub kary pozbawienia wolności. Pracownicy, klienci i dostawcy są zatem zobowiązani do zgłaszania wszelkich naruszeń i aktywnego działania na rzecz compliance i zapobiegania korupcji.

Pełnomocnik ds. Compliance i przeciwdziałaniu korupcji

Michael Valenta
+43 50150 1171
compliance@pke.at

Datenschutz

Datenschutzbeauftragter

Michael Valenta
+43 50150 1171
datenschutz@pke.at​​​​​​​