Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

SKIN

NAZWA PROJEKTU

SKIN – ochrona poszycia kluczowych elementów infrastruktury

OPIS

Celem projektu jest lepsza ochrona poszycia kluczowego budynku z wykorzystaniem inteligentnego i bazującego na wiedzy systemu wykrywania zdarzeń wyposażonego w multimodalną technologię sensoryczną i informacyjną.

STRESZCZENIE

Ochrona fasad, dachów i innych elementów poszycia budynków i zabytków stanowi coraz większe wyzwanie dla władz i organizacji wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem publicznym. Realne scenariusze zagrożeń takich, jak ataki terrorystyczne czy celowe niszczenie dóbr kulturalnych, wymagają stosowania coraz bardziej niezawodnych systemów bezpieczeństwa.

Pod względem technicznym oferta czujników przeznaczonych do zastosowań w obszarze zabezpieczeń poszerzyła się ostatnio o nowe rozwiązania. Celem projektu SKIN jest znaczne zwiększenie bezpieczeństwa poszycia zagrożonego budynku z wykorzystaniem inteligentnego, bazującego na wiedzy systemu wykrywania zdarzeń wyposażonego w multimodalną technologię sensoryczną i informacyjną. Dzięki rozwiązaniom opartym na wiedzy uwzględniane są przewidywane lub obserwowane okoliczności uwarunkowane otoczeniem, takie jak pogoda czy zdarzenia występujące w obiekcie lub wokół niego, aby z zastosowaniem metod automatycznego wnioskowania (automated reasoning)i syntezy informacji (information fusion) opracować kompleksowe analizy ryzyk ma bazie dostępnego zasobu danych.

Do dwuwymiarowego monitorowania fasad szczególnie dobrze nadają się czujniki powierzchniowe stosowane w kamerach wideo lub czujnikach obrazowych. Jeśli chodzi o technologie alternatywne, takie jak lasery wielopłaszczyznowe, ultradźwięki czy radary, zapewnienie porównywalnego poziomu ochrony jest możliwe tylko przy znacznych nakładach. W przypadku kamer wideo wyróżniamy kamery obsługujące zakres widzialny i bliski podczerwieni (długość fali 380–780 nm) i tzw. kamery termowizyjne (długość fali 8–15 um).

Wspomniane kamery optyczne wymagają źródeł światła emitujących promienie w tym zakresie. W ciągu dnia rolę tę przejmuje słońce, jednak po zmroku i w nocy praca odbywa się przy sztucznym oświetleniu w zakresie widzialnym i podczerwonym. Ponadto w przypadku zastosowań wymagających wysokiego poziomu zabezpieczeń należy wziąć pod uwagę nowe technologie, takie jak „Time-of-Flight“, jako dodatkowe źródła informacji o trzecim wymiarze pomieszczenia.

Należy przy tym dokładniej przeanalizować ich przydatność – zwłaszcza w przypadku zastosowań na zewnątrz – pod względem rozproszonego światła i czynników pogodowych.

Musi również istnieć możliwość późniejszego przeanalizowana dużych ilości generowanych danych. Pozwoli to na wyszukiwanie zdarzeń w archiwum wideo bez wyświetlania poszczególnych nagrań oraz bez konieczności wstępnego definiowania kryteriów późniejszego wyszukiwania na etapie nagrywania. System powinien mieć taką strukturę, która uwzględnia ochronę danych i umożliwia spełnienie wszystkich niezbędnych wytycznych przy jednocześnie wysokiej funkcjonalności.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu pomocowego dotyczącego badań nad bezpieczeństwem KIRAS Federalnego Ministerstwa ds. Transportu, Innowacji i Technologii (BMVIT).

PARTNERZY PROJEKTU

FLORIDA

NAZWA PROJEKTU

Elastyczny, częściowo zautomatyzowany system analizy dużych pakietów danych wideo (FLORIDA)

OPIS

Celem niemiecko-austriackiego projektu bilateralnego FLORIDA jest stworzenie elastycznego, częściowo zautomatyzowanego systemu, który ma wspierać organy odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w badaniu, gromadzeniu dowodów i wyjaśnianiu spraw związanych z atakami terrorystycznymi. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii system wyraźnie poprawi jakość i warunki pracy osób zatrudnionych w tym obszarze, gdyż ułatwione zostanie wyszukiwanie, przetwarzanie i analizowanie wyjątkowo obszernych i heterogenicznych zasobów danych audio i wideo.

STRESZCZENIE

Do najważniejszych celów rozwojowych projektu zaliczamy: Stworzenie skalowalnej platformy do zakrojonych na szeroką skalę analiz nagrań sądowych; zdefiniowanie odpowiednich interfejsów; opracowanie nowych algorytmów analitycznych oraz ocena całego projektu - z jednej strony pod względem wymagań partnerów projektowych, a z drugiej pod względem prawnych i etycznych warunków brzegowych poznanych w ramach projektu.

Dzięki skalowalnej, bazującej na technologii chmury architekturze platforma FLORIDA będzie automatycznie przetwarzać bardzo duże ilości danych z różnych źródeł (nagrania świadków, materiały z monitoringu wideo oraz nagrania dostarczone przez osoby trzecie). System umożliwia dynamiczne tworzenie instancji w celu wydajnego i oszczędzającego czas przetwarzania dużych ilości danych (np. liczących tysiące godzin nagrań wideo po zamachu), poprzez jednoczesne wykorzystywanie wielu ośrodków obliczeniowych (ew. bazujących na technologii chmury).

śledczyDzięki interoperacyjnemu podejściu stosowanemu w projekcie śledczy – używając programów graficznych – będą mogli wykorzystywać wyniki wygenerowane przez platformę do przetwarzania pakietów danych wideo i uwzględniać je w swoich dochodzeniach. Dane te będą prezentowane i analizowane z wykorzystaniem aplikacji graficznej bazującej na platformie PKE AVASYS.

Projekt FLORIDA zbada też, czy i w jaki sposób istniejące algorytmy do analizy wideo można poddawać paralelizacji w ramach projektu i wykorzystywać na skalowalnej platformie. Opracowane zostaną również nowe algorytmy skupiające się na analizie audio (charakterystyka, wykrywanie zdarzeń i synchronizacja wielu nagrań wideo) i śledzeniu obiektów.

Ponadto opracujemy wymogi prawne i etyczne, których należy przestrzegać – w odniesieniu do prawa unijnego i austriackiego – projektując tego rodzaju platformę służącą do analizy nagrań śledczych oraz wykorzystywania danych naocznych świadków. Zgodność z tymi etycznymi i prawnymi warunkami brzegowymi zostanie sprawdzona w ramach oceny wewnętrznej, która będzie dotyczyć zarówno opracowanych technologii, jak i procesu wdrożenia. Nieodłącznym elementem całego procesu jest przy tym staranne traktowanie wszystkich istotnych kwestii etycznych i prawnych, które należy brać pod uwagę w każdej fazie projektu.

Strona internetowa projektu: http://www.florida-project.at

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt jest finansowany w ramach programu pomocowego dotyczącego badań nad bezpieczeństwem KIRAS Federalnego Ministerstwa ds. Transportu, Innowacji i Technologii (BMVIT).

PARTNERZY PROJEKTU

INNOVATIONEN

Zutrittskontrolle 

Bei der Langzeitspeicherung von Zutrittsdaten (Log-Dateien, Buchungen) trafen zwei widersprüchliche Anforderungen aufeinander. Erstens sollten die Log-Dateien unveränderbar und eine Manipulation derselben erkennbar sein, zweitens sollten bei Bedarf alle Daten einer Person gelöscht werden können. Es wurde mit verschiedenen Ansätzen wie z.B. digitale Signatur über Zertifikate experimentiert, letztlich hat sich die Blockchain-Technologie als effizienteste Methode herausgestellt. Dabei erhält jeder Log-Eintrag (Buchung) einen kryptographisch sicheren Hash der vorhergehenden Buchung. Das Problem der Datenlöschung wurde mittels Pseudonymisierung gelöst. In der Logdatei stehen Pseudonyme, welche über eine Datenbanktabelle aufgelöst werden können. Bei einer Löschung wird dieser Tabelleneintrag entfernt. Die Änderungen in der Datenbank werden in einem Änderungslog festgehalten, welches wiederum auf dieselbe Art geschützt ist.

Die Kombination von Blockchain-Technologie und Pseudonymisierung stellt ein Alleinstellungsmerkmal für Zutrittskontrollanlagen dar.